ساختار ویولن

تیر 29, 1399

آشنایی با ساز ویولن

همانطور که در قسمت سازشناسی ویولن به صورت مختصر گفتیم؛ ویولن یکی از قوی ترین سازهای ملودی نواز است این نکته نیز شایان ذکر است که پروسه یادگیری آن بسیار دشوار و طولانی می باشد؛ اما بی شک با صبر، نظم و تمرین مداوم هر هنرجویی می تواند صدای جادویی و منحصربه فرد آن را به گوش برساند.