بوی عیدی

نت با تیر مژگان میزنی طنین دلنواز
با تیر مژگان میزنی
خرداد 4, 1399
عقرب-زلف-کجت-سنتور
عقرب زلف کجت
خرداد 4, 1399

موسسه فرهنگی و هنری طنین دلنواز

نت- آهنگ :  بوی عیدی

ساز : پیانو

دانلود نت : بوی عیدی

      بوی عیدی طنین دلنواز - بوی عیدی طنین دلنواز